เพื่อนอันดามัน

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

ความรู้

พลับพลึงธารขึ้น IUCN Redlist หมายความว่าอย่างไร?

By
ตุลาคม 10, 2012
พลับพลึงธารขึ้น IUCN Redlist หมายความว่าอย่างไร?

IUCN redlist เป็นบัญชีพืชและสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ของโลก ที่ IUCN ได้ริเริ่มมาเป็นเวลาช้านาน จนเป็นที่ยอมรับทั่วโลก การยกระดับให้พืชและสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ของโลกเข้าใน IUCN redlist นั้น ไม่มีผลในทางกฏหมาย แต่เป็นเพียงการยกระดับสถานะให้ทราบว่าถ้าไม่มีการดูแลและจัดการแล้วอาจจะสูญพันธุ์ไปจากโลกได้ เมื่อพืชและสัตว์ได้รับการยอมรับในระดับ Redlist แล้ว ส่วนมากประเทศต่างๆ จะใช้ในการนำไปอ้างอิงเพื่อหาแนวทางในการจัดการที่เหมาะสมต่อไป Tweet
อ่านต่อ »คลังภาพ