เพื่อนอันดามัน

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

เร่งเพาะเนื้อเยื่อขยายพันธุ์พลับพลึงธาร

พฤศจิกายน 5, 2012
By

ระนอง 4 พ.ย. – จ.ระนอง เร่งเพาะเนื้อเยื่อขยายพันธุ์พลับพลึงธาร หลังแหล่งพลับพลึงธารในคลองนาคาถูกทำลายเสียหายหนัก ทำให้ขณะนี้มีจำนวนลดลง

นายวิโรจน์ แสงศิวะฤทธิ์ ปลัดจังหวัดระนอง รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เปิดเผยถึงการฟื้นฟูแหล่งพลับพลึงธารในคลองนาคาที่ถูกทำลายไปอย่างหนักว่า ได้ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดศึกษาการเพาะพันธุ์พลับพลึงธารแบบเนื้อเยื่อ แทนวิธีการขยายพันธุ์โดยใช้หัว เนื่องจากปัจจุบันหัวพลับพลึงธารมีจำนวนลดลง หากสามารถทำได้จะช่วยให้พลับพลึงธารขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น รวมถึงการหาแหล่งอาศัยใหม่ให้กับพลับพลึงธาร เพื่อเป็นพืชท้องถิ่นประจำจังหวัดระนองตลอดไป และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่ง นอกจากเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางธรรมชาติแล้ว ยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างดี จากที่ผ่านมาจังหวัดได้จัดเทศกาลล่องแพแลพลับพลึงธารเป็นประจำทุกปี ช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนไม่น้อย แต่ปีนี้ต้องงดไป เนื่องจากพลับพลึงธารถูกทำลายเสียหาย. – สำนักข่าวไทย

Tags: ,คลังภาพ