เพื่อนอันดามัน

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

ชี้แจงอนุกรรมาธิการฯ วุฒิสภากรณีการขุดลอกคลองนาคา

พฤศจิกายน 9, 2012
By


ชี้แจงอนุกรรมาธิการฯ วุฒิสภา ฯ
8 พ.ย. 55 ที่ห้องประชุมอาคารวุฒิสภา คณะอนุกรรมการวุฒิสภา เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ-เอกชน เข้าให้ข้อมูลและรับฟังข้อชี้แจงรจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ในครั้งได้มีหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมอุทยานฯ โดยท่านรองอธิบดีและคณะ ตัวแทนสำนักนโยบายและแผนฯ กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง สว ระนอง อดีตผู้ว่าธวัช นายอำเภอสุขสำราญ นายก อบต.ปลัดอบต.นาคาและคณะ และภาคประชาชน ที่ประกอบด้วย พี่เปิ้ล นายก หอการค้าระนอง ดีเจแจง และนายโอ๋-พรชัย จากสมาคมสื่อมวลชนระนอง พี่เสรี อ สุลีลา และพี่ชำนิ…หลังจากรับฟังท่านประธานที่ประชุมได้สรุปประเด็นดังนี้

1. หน่วยงานต่างๆ จะต้องส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพลับพลึงธาร
2. จะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้ง
3. หน่วยงาน อบต อำเภอ จังหวัด ถือว่ารับทราบข้อมูลแล้ว และจะต้องปฏิบัติตามแนวทางและแบบแผนของทางราชการ
4. หาข้อมูลเพิ่มเติมจากมติ ครม เมื่อ 10 เมษายน ที่สนับสนุนงบขุดลอกคลอง
5. หนังสือจากกระทรวงมหาดไทยที่ขอให้จังหวัดระนองและพังงาระงับและชะลอการขุดลอกคลอง อบต อำเภอ และจังหวัด จะต้องปฏิบัติตาม
6. ควรจะให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทำเนินโครงการ
7. หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจะมีรายงานความจริงเสนอให้แต่ละหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบ­ัติ ถ้าละเลยอาจจะดำเนินการในขั้นศาลปกครอง….

ทั้งนี้การดำเนินงานรับฟังและชี้แจงของคณะกรรมาธิการ เป็นการค้นหาความจริงเพื่อเสนอให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นธรรม…คลังภาพ